Toi­men­ku­va­ni ja doulan hyödyt


Doulana eli syn­ny­tys­tu­ki­hen­ki­lö­nä tarjoan tiedollista, emotionaalista, henkistä sekä fyysistä tukea matkallasi kohti uuden elämän ihmettä. Sinun toiveiden ja tarpeiden mukaan voin kulkea vierellä koko matkan vauvahaaveesta vanhemmuuden ensiaskeliin, tai pysyä vierellä vain osan matkaa.

Ennen raskautta ja odotusaikana olen läsnä ja kuulijana ajatuksillesi. Raskautta suunnitellessa sekä synnytykseen valmistautuessa mahdollisten pelkojen sekä mietteiden on tärkeä antaa nousta pintaan ja päästää ne ulos. Edellisten raskauksien tai synnytyksien läpikäynti voi vapauttaa paljon jumiutunutta energiaa uuden elämän tieltä.

Synnytykseen valmistautuessa jaan tueksesi tietoa esimerkiksi lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä ki­vun­lie­vi­tys­kei­nois­ta, asennoista ja hen­gi­tys­tek­nii­kois­ta, synnytyksen fysiologisesta kulusta tai sai­raa­la­käy­tän­teis­tä. Kuuntelen mahdolliset pelkosi tai epävarmuutesi ja vahvistan luottamustasi itseesi odottajana ja synnyttäjänä. Mahdolliselle kumppanille voin opastaa keinoja tukea sinua synnytyksen aikana.


Lähtökohtaisesti tutustun sinuun ja mahdolliseen kumppaniisi jo ennen synnytystä. Näin synnytyksen hetkellä, varsinkin sai­raa­laym­pä­ris­tös­sä, olen usein mahdollisen kumppanin lisäksi ainut tuttu henkilö. Olen perehtynyt toiveisiisi koskien synnytyksen kulkua ja olen läsnä tukena ja turvana synnytyksen alusta loppuun. Doulana en korvaa kumppania tai tukihenkilöä, vaan tuen myös hänen rooliaan synnytyksessä.


Doulana tuen sinua päätöksenteossa ja toiveiden ilmaisussa, mutta en koskaan tee päätöksiä puolestasi. En myöskään tee mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä tai diagnooseja, ne kuuluvat kätilön toimenkuvaan. Doulana muodostan yhdessä kumppanin tai tukihenkilön ja kätilön kanssa synnytystiimin, jonka yhteisenä päämääränä on luoda sinulle turvallinen ja kannateltu tila synnyttää. Turvallinen tila vaipua omaan ihanaan synnytyskuplaan.

 •

Synnytyksen jälkeisessä ajassa doulan tuen merkitys säilyy vahvana. Terveydenhuollossa huomion kääntyessä odottavasta vanhemmasta uuteen vauvaan, minä hoivaan sinua. Olen emotionaalisena tukena kuulemassa ajatukset ja uuden elämän edessä mahdollisesti pintaan nousevat huolet.

by ALVİN MAHMUDOV

Tutkitut hyödyt

Tutkimuksen mukaan doulan jatkuva tuki ja läsnäolo synnytyksessä:


- vähentää lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta


- lisää mahdollisuutta spontaanisti käynnistyneeseen synnytykseen


- vähentää synteettisen oksitosiinin tarvetta


- pienentää riskiä päätyä sektioon


- lisää mahdollisuutta hyvälle syn­ny­tys­ko­ke­muk­sel­le

Doula Riikka Maria